OPQ - Occupational Personality Questionnaire

 

Naast coaching, (zelf)onderzoek en reflectie wil je ook op een andere manier je sterke kanten, aandachtspunten en gedragsvoorkeuren in beeld krijgen. bCompetent is gecertificeerd om de OPQ32 hiervoor in te zetten. De OPQ32 is één van de meest gebruikte en best onderzochte persoonlijkheidsvragenlijsten voor onder andere loopbaan-, selectie- en management developmenttrajecten en is beschikbaar in meer dan 20 talen.

 

Bij de OPQ32 word je aan de hand van een online vragenlijst uitgenodigd om je gedrag, voorkeuren en houdingen in relatie tot verschillende aspecten van werk te beschrijven. Op die manier wordt je persoonlijkheid zoals jij je zelf waarneemt in kaart gebracht, vergeleken met de resultaten van een heleboel andere mensen, en beschreven.

 

Wat is persoonlijkheid?

Onder persoonlijkheid wordt in het kader van de OPQ het volgende verstaan: “persoonlijkheid is een eigen wijze van gedragen, denken en voelen waaraan iemand de voorkeur geeft boven andere wijzen van gedragen, denken en voelen.” (bron: SHL Group)

 

De OPQ32 beschrijft jouw persoonlijkheid op 32 persoonlijkheidsdimensies. De persoonlijkheidsdimensies zijn onder te verdelen in drie hoofdgebieden en 8 clusters, te weten:

·        Relaties met mensen: Wat zijn je voorkeuren en gedragingen met betrekking tot invloed, sociabiliteit en empathie.

·        Denkstijl: Hoe zijn je voorkeuren en gedragingen met betrekking tot analyse, creativiteit en verandering, en structuur.

·        Gevoelens en emoties: Hoe zijn je voorkeuren en gedragingen met betrekking tot emotie en gedrevenheid.

 

Wat kun je er mee?

Met de OPQ persoonlijkheidsbeschrijving kunnen diverse andere aspecten van je persoonlijkheid verder worden uitgediept. Denk hierbij bijvoorbeeld aan je (management) competenties, je rol in teams en de manier waarop je met stress omgaat. Ook kan de OPQ32  worden ingezet als onderdeel van een selectietraject.

 

Capaciteitentest

Naast de persoonlijkheidsvragenlijst beschikt bCompetent tevens over de mogelijkheid tot het afnemen van capaciteitentests op vier niveaus (van VMBO tot en met WO-niveau) en de volgende capaciteitsgebieden:

·        verbaal

·        numeriek

·        ruimtelijk

·        technisch/abstract

 

Doelgroep

De OPQ32 is geschikt voor iedereen die op een gestructureerde wijze zicht wil krijgen op zijn eigen persoonlijkheid. De OPQ32 kan worden ingezet in onder andere loopbaan-, selectie- en management developmenttrajecten. Door de beschikbaarheid in meer dan 20 talen past de OPQ prima in internationale bedrijfsomgevingen. Tevens bestaat de mogelijkheid tot het afnemen van capaciteitentests op diverse niveaus en capaciteitsgebieden.

 

Vorm van begeleiding

Vorm: De OPQ32 wordt online afgenomen en vervolgd door een nabespreking van anderhalf uur. De afname van de capaciteitentests gebeurt onder supervisie.

De OPQ maakt deel uit van diverse bCompetent trajecten, maar kan ook als zelfstandige module worden afgenomen.

 

Bel of mail nu voor een kosteloos en vrijblijvend oriënterend gesprek!