Career Coaching - Outplacement

 

Of het nu komt door een reorganisatie, bedrijfsverhuizing of een andere reden, je bent gedwongen om uit te kijken naar een andere werkkring. Vaak is dit het begin van een intensieve periode waarbij het belangrijk is om zowel voor het afscheid nemen als het opnieuw beginnen tijd voor jezelf te nemen. bCompetent ondersteunt en coacht je bij het afscheid nemen van je huidige functie en/of werkgever. Tevens begeleiden we je bij het opnieuw bepalen wat jou drijft en hoe je je leven wilt inrichten. Maar daarbij houdt het niet op! bCompetent coacht en helpt je ook bij het zoeken en vinden van de voor jou geschikte baan tot en met de proeftijd in je nieuwe functie.

 

bCompetent Career Coaching - Outplacement bestaat uit de volgende basisstructuur

·        Afscheid nemen van de “oude situatie”

·        Loopbaanadvies; bezinning op de basisvragen:

o       Wie ben ik?

o       Wat kan ik?

o       Wat wil ik?

·        Jobcoaching; informatieoverdracht, training en coaching gericht op baanverwerving

·        Begeleiding in nieuwe baan; indien gewenst gaat begeleiding en coaching door tot en met de proeftijd in de nieuwe functie.

 

Doelgroep

bCompetent Career Coaching - Outplacement is geschikt voor werknemers die geconfronteerd worden met een gedwongen verandering in hun loopbaan.

 

Vorm van begeleiding

Vorm: Career Coaching van de cliënt volgens een gezamenlijk overeengekomen basisstructuur. Een OPQ vragenlijst en bespreking van de uitkomst hiervan maakt onderdeel uit van het traject. Coaching vindt in principe plaats gedurende anderhalf uur per 2 weken en is face to face, andere vormen van contact zoals telefoon, e-mail of webcam zijn in overleg mogelijk.

 

Bel of mail nu voor een kosteloos en vrijblijvend oriënterend gesprek!