bCompetent Management Startup

 

Een goed begin is .... Omdat je maar één keer een eerste indruk kan maken is het als startende manager belangrijk om goed beslagen ten ijs te komen. Naast de juiste competenties en kennis van moderne management tools, is een belangrijk element daarbij ook het vertrouwen in het eigen kunnen. Sommige organisaties bieden hun jonge managers daarom een leiderschapscursus aan zoals de Management Toolkit. De opgedane kennis in praktijk brengen is echter nog heel wat anders. Een externe coach die objectief een spiegel voor kan houden is daarom een goede aanvulling op de al aanwezige managementkennis.

 

Mogelijke onderwerpen van coaching kunnen zijn

·        missie en visie bepalen

·        competentiemanagement, hoe ontwikkel ik mijn mensen

·        kernkwaliteiten (en valkuilen, uitdagingen en allergieën)

·        resultaatgericht afspraken maken en managen

·        coaching van je medewerkers

·        teambuilding en -ontwikkeling

·        functionerings- en beoordelingsgesprekken voeren in de praktijk

·        instroom/doorstroom/uitstroom van je personeel managen

·        time management

 

Doelgroep

De bCompetent Management Startup is met name geschikt voor beginnende leidinggevenden met theoretische kennis van managementtechnieken, -taken en verantwoordelijkheden maar weinig praktijkervaring.

 

Vorm van begeleiding

Vorm: Coaching van de leidinggevende op van te voren bepaalde onderwerpen. Tevens zal aandacht worden besteed aan zelfkennis en (competentie)ontwikkeling van de gecoachte manager. Een OPQ vragenlijst en bespreking van de uitkomst hiervan maakt onderdeel uit van het traject. Coaching vindt plaats gedurende anderhalf uur per 2 weken en is in principe face to face. Andere vormen van contact zoals telefoon, e-mail of webcam zijn in overleg mogelijk.

Aantal bijeenkomsten: 10

 

Bel of mail nu voor een kosteloos en vrijblijvend oriënterend gesprek!